Hotelsterren

Hotelsterren toetst hotels aan de hand van de Europese Hotel Classificatie. Alleen deelnemende hotels, die officieel zijn geclassificeerd volgens de Europese Hotel Classificatie, mogen het sterrenschild voeren.

Met dit overzicht creëert Hotelsterren duidelijkheid binnen de hotelsector, helpt zij gasten te ontdekken wat zij belangrijk vinden en kunnen gasten toetsen of aan al hun verwachtingen wordt voldaan.

Hotelsterren is een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland, die houder is van de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) en lid van de Hotelstars Union, de Europese Hotel Classificatie. Zij beschikt over alle officiële classificatie gegevens van logiesverstrekkers. De uitvoering van de Nederlandse en de Europese Hotel Classificatie heeft zij onder de naam Hotelsterren toevertrouwd aan het Centrum voor Publieke Innovatie. Zij toetst bij aanmelding en vervolgens elke 4 jaar de hotels.