Situgram

Situgram is een digitale tool die een compleet beeld van een specifieke (gezins)situatie weergeeft. Bedoeld voor professionals om makkelijker en effectiever samen te werken.

Duizenden woorden en stapels papier worden gebruikt om de specifieke en complexe situatie van een jeugdige en zijn/haar omgeving te beschrijven. Dit kost veel tijd voor schrijver én lezer. In een multi-disciplinair team-overleg of zorgadvies team komen soms wel 10 tot 15 beschreven casussen aan bod. Situgram geeft in één beeld de gezinssituatie en problematiek van een cliënt weer. Het dient als hulpmiddel tijdens een casusoverleg en maakt complexe situaties overzichtelijker.

Situgram werd ontwikkeld in samenwerking met Spelpartners. Het is een prototype in de vorm van een applicatie, bedoeld om complexe situaties op een eenvoudige manier in kaart te brengen, door het gebruik van herkenbare symbolen en logische kleuren.