Tajua Mut!

In Finland komen situaties voor, waarbij de behoefte aan ondersteuning niet altijd wordt opgemerkt of wordt verleend aan jeugdigen en hun families.

Tajua Mut! is ontwikkeld om de behoefte aan samenwerking van professionals te ondersteunen en informatie -uitwisseling te bevorderen. Het is vooral gericht op preventie van jeugdproblematiek en gebruikt voor jongeren van 0 t/m 28 jaar.                                     

Wanneer er sprake is van een registratie wordt de outreach youth worker betrokken, die toestemming vraagt aan de jeugdige of ouder, voordat de professionals met elkaar in contact worden gebracht. Door hun betrokkenheid bij een jeugdige te registeren, kunnen zij in contact treden en overleggen met professionals die betrokken zijn bij dezelfde jeugdigen.