Pilot Signalering Isolement in Rotterdam

Op 1 januari 2016 is de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Centrum voor Publieke Innovatie gestart met de pilot Signalering Isolement in Crooswijk.

160707 - Nieuws Rdam - Meld Isolement

Het doel van de pilot is het signaleren en voorkomen van sociaal isolement onder bewoners van Oud- en Nieuw Crooswijk. Vaak melden mensen in een sociaal isolement zich niet bij hulpverlenende instanties, omdat ze zich schamen of niet weten waar ze met hun problemen terecht kunnen. Het wijkteam speelt hierin een coördinerende rol en werkt samen met DOCK en ander partijen die het convenant getekend hebben.

Meer weten over de Aanpak Signalering Sociaal Isolement in Crooswijk? Kijk op www.rotterdam.nl/iklaatjenietalleen.
Of klik hier om het informatieblad te downloaden.