Anouk Gommans

Directeur CPI

Ik werk graag aan resultaatgerichte initiatieven en projecten, waarbij samenwerking centraal staat. Bij het CPI worden verschillende innovaties, plannen en ideeën voortgebracht!

Mijn achtergrond bestaat uit Bedrijfskundig Management en HRM. De afgelopen 15 jaar ben ik werkzaam als directeur/manager van organisaties met een maatschappelijke doelstelling, waarvan de laatste 5 jaar als directeur van MULTIsignaal en sinds mei 2014 als directeur van het CPI. Wij werken in verschillende teams en samenstellingen en zijn allen gericht op (door)ontwikkeling, zowel voor onze klanten, als voor onze medewerkers en daarmee het CPI!

Managing director of CPI

I enjoy working on result-focused initiatives and projects in which collaboration plays a key role. At CPI, we develop a variety of innovations, plans and ideas!

I have a background in Business Management and HRM. The last 15 years, I worked as a director/manager of organisations with a social objective; of which the last 5 years as director of MULTIsignaal and since May 2014 as the director of CPI. We work in different teams and compositions and we are all focused on (continued) development, for our clients as well as for our staff, and for CPI!

anouk@publiekeinnovatie.nl
Gert-Paul van't Hoff

Gert Paul van ’t Hoff

Partner

Ik ben het aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven voor het CPI. Ik ga graag in gesprek over nieuwe initiatieven met een maatschappelijk belang, en bedenk hier samen met de klant oplossingen voor, vergelijkbaar met onze eerdere en bestaande initiatieven.

Trots ben ik op de collegialiteit en de inzet waarmee iedereen werkt aan het behalen van de organisatie- en klantdoelstellingen.

I am the CPI contact for new initiatives. I like to engage in talks on new initiatives with social relevance and, together with the client, I try to come up with solutions that are similar to our earlier, existing initiatives.

I am proud of the shared fellowship and commitment to achieve the targets of our organisation and our clients.

gp@publiekeinnovatie.nl

Lianne Verschiere

Partner

In mijn rol van partner ben ik betrokken bij de verschillende projecten binnen CPI. Gemene deler binnen deze projecten is dat deze allemaal gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking. Dit geldt voor onze externe projecten, maar ook bij de interne organisatie staat samenwerking en het efficiënter maken daarvan veelal centraal. Waarbij eenieder zich verbindt aan een gemeenschappelijk doel. Zo behaal je het beste resultaat. Dat maakt het werken bij CPI zo interessant. Wij werken doelgericht samen, met en voor onze klanten, met maatschappelijke betrokkenheid.

Partner

lianne@publiekeinnovatie.nl
Rene Rentinck

René Rentinck

Partner

Binnen het CPI heb ik een veelzijdige rol en ben ik betrokken bij nieuwe innovaties als HorecaDNA maar ook de buitenlandse initiatieven.

Wat voor mij het werken binnen CPI zo interessant maakt, is dat we voortdurend bezig zijn met verandering. Verandering op het snijvlak tussen overheid, burgers en bedrijven. Daar waar mensen met verschillende belangen iets kunnen winnen door het aangaan van samenwerking mogen wij iets bijdragen.

Innovation

My role at CPI is divers. I am involved in innovations such as HorecaDNA as well as in international initiatives.

What makes working at CPI interesting to me, is that we are continually dealing with change. Changes in the interface between government, citizens and companies. We contribute to a domain in which people with different interests can benefit from collaborating with others.

rene@publiekeinnovatie.nl

Ron de Bruijn

Partner

In mijn rol als verbinder breng ik mensen bijeen rondom de concepten van CPI, vaak bij de start. Om de initiatieven samen van de grond te krijgen verbind ik de belangen van de deelnemers. Dat zijn mensen bij opdrachtgevers, leveranciers en mijn collega’s natuurlijk. Bij het CPI werken is interessant door de aard van de projecten: Vaak een maatschappelijk belang, veel diversiteit, veel belanghebbenden, leuke mensen, tijdsdruk, beperkt budget. Ik ben trots op wat we samen bereiken!

Acting as a liaison, my duty is to bring people together around the concepts of CPI, often at the start of a project. I undertake to connect the interests of all participants, in order to get initiatives started. This involves employees of clients and suppliers and, of course, my colleagues. What makes working at CPI interesting is the nature of the projects: socially relevant, highly diverse, many stakeholders, great people, time constraints, limited budgets. I am proud of our achievements!

ron@publiekeinnovatie.nl
Ruben van den Bosch

Ruben van den Bosch

Trainer / Adviseur

Met een achtergrond als maatschappelijk werker, ben ik vanaf de oprichting betrokken bij het CPI als relatiemanager, trainer en adviseur. Ik heb affiniteit met techniek, projectmatig werken, streef naar optimale klanttevredenheid, ben omgevingsbewust en daardoor goed in staat op verschillende niveau’s te schakelen tussen belangen en mogelijkheden.

Bijzonder aan het werken bij het CPI is voor mij de enorme toewijding van alle CPI-ers op het met goed resultaat behalen van de gestelde doelen. Dit zorgt voor de juiste focus en klanttevredenheid van onze dienstverlening. En naast een prettige werksfeer, word je als werknemer ook echt gestimuleerd het beste uit jezelf te halen.

Consultant

With a background as a social worker, I have been working for CPI from the start, as a relations manager, trainer and advisor. I have an affinity with technology and project-based work. I aim for optimum client satisfaction. I am aware of my environment and therefore well able to weigh the interests and possibilities at different levels.

For me, what makes working at CPI special is the high commitment of all CPI staff to achieving a good result, within the defined targets. This ensures an optimum focus and client satisfaction for our services. In addition to a pleasant work atmosphere, CPI employees are really encouraged to go the extra mile.

ruben@publiekeinnovatie.nl
Nicolette Rooimans

Nicolette Rooimans

Trainer / Adviseur

Als consultant ben ik bezig om digitale innovaties, zoals de MULTIsignaal Verwijsindex, te implementeren in het publieke domein. Daarnaast ben ik als Security Officer verantwoordelijk voor een  betrouwbare informatievoorziening richting onze klanten.

Dit krijg ik niet alleen voor elkaar, maar samen met inspirerende collega’s én klanten. Samen werken we hard aan het verbeteren van ‘de wereld’, en dat maakt het werken bij het CPI zo speciaal!

Consultant

As a consultant, my role is to implement digital innovations like the MULTIsignaal Reference Index in the public domain. Additionally, as a Security Officer, I am responsible for the security policy and conservation of the ISO certificates.

This can only be achieved in cooperation with inspiring colleagues and clients. Together, we work hard to make the world a better place. That is what makes working at CPI so special!

nicolette@publiekeinnovatie.nl

Alia Ouaalit

Trainer / adviseur

Bij het CPI komen maatschappelijke vraagstukken en de digitale wereld bij elkaar. Samen met betrokken collega’s werk ik aan de ontwikkeling van innovatieve en creatieve projecten voor het publieke domein. Vanuit mijn jarenlange werkervaring als coach en leidinggevende in de hulpverlening spreek ik de taal van professionals. Hierdoor kan ik organisaties kwalitatief goed begeleiden in het implementeren van instrumenten intern.

Digitale oplossingen zijn noodzakelijk voor maatschappelijke vraagstukken. Maar je hebt “echte” mensen nodig om deze tot een succes te maken!

alia@publiekeinnovatie.nl
Marianne van Heemst

Marianne van Heemst

Officemanager

Sinds 2012 ben ik werkzaam bij het CPI als officemanager. Naast de gebruikelijke kantoor- en personeelswerkzaamheden verzorg ik de website en de nieuwsbrieven.

Bij het CPI werken wij voortdurend aan nieuwe projecten. Dat maakt het werk heel gevarieerd. Het éne moment ben je aan het brainstormen over een nieuwe applicatie, het volgende organiseer je een bijeenkomst voor de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal. We werken met een kleine groep enthousiaste collega’s, waardoor iedereen erg betrokken is. Samen proberen wij een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij, dat maakt het voor mij bijzonder.

Officemanager

I have been working for CPI as an Office Manager since 2012. In addition to my regular office and HR duties, I take care of the website and newsletters. At CPI, we are continually working on new projects, to which we can contribute our ideas. This makes the work highly varied. One moment we are brainstorming about a new application and the next I am arranging a meeting for the MULTIsignaal users’ organisation. We are a small team of dedicated colleagues and we are all highly involved. Together, we try to make a valuable contribution to society. That is what makes my job special.

marianne@publiekeinnovatie.nl
Sandra van der Flaes

Sandra van der Flaes

Officemanager

Ik ben werkzaam als een van de officemanagers binnen het CPI. Omdat er zo veel verschillende initiatieven en projecten onder CPI worden uitgevoerd, ben je als officemanager breed inzetbaar op verschillende gebieden, wat het werk constant interessant, leuk en uitdagend houdt.

Bij het CPI wordt iedereen, ongeacht welke functie, evenveel gewaardeerd en gemotiveerd om mee te denken hoe we gezamenlijk interne/externe processen en dienstverlening nog beter kunnen uitvoeren. Collegialiteit en klantvriendelijkheid zijn een vanzelfsprekendheid, net als onze dagelijkse inzet op alle initiatieven en projecten.

I work at CPI as one of the Office Managers.

Because of the wide variety of initiatives and projects that are being handled under CPI, as an Office Manager, I need to be able to work in different areas, which ensures that the work is always interesting and challenging.

All staff at CPI are valued equally, irrespective of their position, and encouraged to contribute their ideas on how to further improve internal and external processes and services. Collegiality and client-friendliness go without saying, just as our daily commitment to all our initiatives and projects.

sandra@publiekeinnovatie.nl
Marcel Zwager

Marcel Zwager

Helpdeskmanager

Als Helpdeskmanager ben ik verantwoordelijk voor de helpdeskafdeling en aansturing hiervan. Goede service vinden wij belangrijk, daarmee dragen wij bij aan een positieve beleving van onze producten.

Ik rapporteer aan de klanten over de gemaakte afspraken over de te leveren diensten en producten (SLA).  Om de kwaliteit te waarborgen ben ik constant op zoek naar manieren om onze producten & diensten blijvend te optimaliseren.

Ik werk graag bij het CPI vanwege de fijne werksfeer, diversiteit aan klanten, verschillende producten (met een maatschappelijk belang), het altijd willen leveren van kwaliteit en een goede dienstverlening!

In my role as a Functional Application Manager, I am responsible for supporting users with their various questions and queries – mainly second-line queries – as well as for everything concerning testing our applications. I think it is important that the applications we deliver are user-friendly and of high quality. The team working at CPI is young, ambitious and committed. Working at CPI is interesting and challenging due to the wide variety of products and clients and our commitment to providing high-quality and excellent services!

marcel@publiekeinnovatie.nl

Daniëlle Burema

Functioneel applicatiebeheerder

Als Functioneel Applicatiebeheerder ben ik bezig met zowel eerstelijns-werkzaamheden als tweedelijns-werkzaamheden. Daarnaast neem ik deel in de ontwikkeling en beheer van  de websites, de nieuwsbriefapplicatie en ook  in de content voor de nieuwsbrieven.

Binnen het CPI werken we aan veelzijdige producten, het is veel schakelen en er is volop ruimte voor je eigen creativiteit en ideeën. Alles wat we maken en bedenken doen we met het oog op het maatschappelijke belang. Het CPI is een veelzijdige organisatie én dit maakt het werken bij CPI juist zo leuk!

As a Functional Application Manager I handle first-line as well as second-line activities. Additionally, I am involved in the development and management of the websites, the newsletter application and the content for the newsletters.

At CPI we develop versatile products, which involves frequent adjusting and offers lots of opportunities for my own creativity and ideas. Everything we create and develop is done with community interest at heart. CPI is versatile organisation, which is what makes working at CPI so great!

danielle@publiekeinnovatie.nl
Robin Meertens

Robin Meertens

Functioneel applicatiebeheerder

Jong, innovatief en ambitieus. Daar staat het CPI voor en dat maakt het werken bij deze organisatie voor mij zo leuk. Mijn rol binnen het team Functioneel applicatiebeheerders is de 1e lijn coördineren en 2e lijn werkzaamheden uitvoeren. Deze rol is zowel gevarieerd als uitdagend en zorgt ervoor dat ik mijn werk met veel plezier uitvoer.

Young, innovative and ambitious, just like CPI and that is what makes working for this organisation special. My role within the Functional Application Management Team is coordinating first-line queries and performing second-line activities. This role is varied and challenging, which is why I enjoy my job.

robin@publiekeinnovatie.nl
Tom Scherpenisse

Tom Scherpenisse

Functioneel applicatiebeheerder

Ik werk sinds 2008 bij het CPI als functioneel applicatiebeheerder. Daarbij zorg ik onder andere voor de technische ondersteuning richting klanten omtrent de verschillende applicaties die wij in ons beheer hebben.

Wat het werk bij het CPI leuk maakt is dat het CPI een energiek, dynamisch en innovatief bedrijf is dat mooie initiatieven op de markt brengt voor de publieke sector, zowel nationaal als internationaal!

I have been working for CPI as a Functional Application Manager since 2009. One of my duties is to provide technical client support for the various applications for which we provide management. What makes working for CPI interesting is that CPI is an energetic, dynamic and innovative company that brings great initiatives for the public sector to the market, nationally as well as internationally!

tom@publiekeinnovatie.nl

Luuk Douw

Functioneel applicatiebeheerder

Sinds eind 2016 werk ik bij het CPI als functioneel applicatiebeheerder. Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk het geven van technische ondersteuning aan onze gebruikers.

Het CPI is een jong bedrijf en ontwikkelt applicaties die echt iets bijdragen aan de maatschappij. Ik ben er dan ook trots op hier te mogen werken.

luuk@publiekeinnovatie.nl

Manon Happee

Marketing en Communicatie

Sinds februari 2017 werk ik bij het CPI als Marketing Communicatie medewerker. Ik volg de studie Marketing of Social Business, waarbij je marketing leert toe te passen op bedrijven met een sociale doelstelling. Bij het CPI werken we aan projecten met een sociale waarde. We werken niet voor onszelf, maar om  anderen te helpen. Door mijn bijdrage aan de promotie van de Verwijsindex en het initiatief Jijmaakthetverschil, hoop ik de bekendheid te vergroten, zodat meer mensen geholpen kunnen worden!

manon@publiekeinnovatie.nl

Initiatieven waar we trots op zijn

“Groeien is nu doen, wat je later kan”

Ruben van den Bosch